ÜYE GİRİŞİ

Engellilere Yönelik İstisnalar

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayın Kurulu

Vergi kanunlarında engelli vatandaşlara yönelik istisnalar mevcuttur. Bu istisnaların uygulamasında en çok merak edilen konular soru-cevap şeklinde aşağıda yer almaktadır.

Engelliler MTV ve ÖTV Kanununda Yer Alan İstisnalardan Yararlanabilir mi?


Engelli vatandaşlar otomobil alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanununda yer alan istisnalardan yararlanabilirler.


Engellilik derecesi veya (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) % 90’ın altında olanlardan (yetkili bir sağlık kuruluşundan alınan özürlü sağlık kurulu raporunda oran belirtilmektedir) sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran engelliler ile engellilik derecesi %90’dan fazla olanlar ÖTV Kanununda yer alan istisnadan, Engellilik oranı  % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları MTV Kanununda yer alan istisnadan faydalanabilirler.


KDV Kanununda Yer Alan Engelli İstisnası Otomobil Alımlarını Kapsamakta mıdır?


3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-s maddesinde yer alan “Engellilerin   eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.” hüküm engellilerin otomobil alımlarını kapsamamaktadır. Dolayısıyla engelli vatandaşlar otomobil alımlarında KDV Kanununda yer alan bu istisnadan faydalanamazlar.


Söz konusu hüküm sadece engellilerin günlük yaşamlarında kullanabilecekleri özel üretilmiş araç-gereçleri kapsamakta olup (kalem, klavye vb.) bu kapsama girecek araç-gereç sadece engellilerin kullanabileceği tarzda olmalıdır.

Engelli İstisnasından Yararlanmak İsteyenler Hangi Belgeleri Temin Etmelidir?


İşgücü kaybı %90’dan fazla olanlar için engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından ( bu sağlık kuruluşlarının listesine Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun internet sitesinden ulaşılabilir.) alınacak rapor yeterli olacaktır.


Diğer grupta yer alanların aşağıdaki belgelerin noter onaylı örneklerini beyannameye eklemeleri gerekmektedir.


-Noter onaylı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak rapor.


-Taşıtın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge.


-H sınıfı sürücü belgesi.

Engelli İstisnasından Faydalanılarak Alınan Taşıtın Kullanılamaz Hale Gelmesi Durumunda Yeniden ÖTV İstisnasından Faydalanılabilir mi?


İstisna kapsamında ilk iktisabı sağlanan aracın deprem, heyelan, sel, yangın ve kaza sonucu kullanılamaz hale gelerek hurdaya ayrılması durumunda, yeniden özel tüketim vergisi ödemeden araç alınması mümkündür.


Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

Engellilik indirimi uygulaması, engelli ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır.


-Engelli hizmet erbabı,
-Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı,
-Engelli serbest meslek erbabı,
-Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
-Basit usulde vergilendirilen engellilerin sadece kendisi,

Engellilik İndirimi İçin Nereye Müracaat Edilmelidir?


-Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan illerde Başkanlıklara, Başkanlık bulunmayan illerde Defterdarlıklara
-Bağımsız Vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne,
-Diğer ilçelerde malmüdürlüklerine müracaat edilebilir.

Makale Resimleri


İkincil Mevzuat
Dolar : 18.6072 TL | 18.6818 TL
Euro : 19.5627 TL | 19.6411 TL
Çarşı Cad. Narin Sok. No: 2/A Yenimahalle/ANKARA - Tel: (0312) 415 33 73 - E-posta: info@dguder.org