ÜYE GİRİŞİ

Kamu Uzmanları Platformundan Kamuoyuna Duyuru

Derneğimizin kurucu üyesi olduğu Kamu Uzmanları Platformu’nun 29.09.2022 tarihli toplantısında imzaladığımız kamuoyu açıklaması bugün itibariyle “memurlar.net” haber sitesinde manşet haber olmuştur.

Haber bağlantısı: https://www.memurlar.net/haber/1042874/kariyer-uzmanlardan-666-sayili-khk-vurgusu.html

KAMU UZMANLARI PLATFORMU

 

Avrupa Birliği Uzmanları Derneği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kariyer Uzmanları Derneği

Çevre ve Orman Uzmanları Derneği

Devlet Gelir Uzmanları Derneği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Derneği

Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği

Maliye Uzmanları Derneği

Milli Eğitim Uzmanları Derneği

Sağlık Uzmanları Derneği

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

Tapu ve Kadastro Uzmanları Derneği

Yükseköğretim Kurulu Uzmanları Derneği

  

Kamuoyuna duyurulur.

 

Haber sitelerinde ve sosyal medya organlarında kariyer uzmanlarını doğrudan hedef alan ifadeler neticesinde açıklama yapma lüzumu doğmuştur. Bazı meslek mensuplarına ait derneklerin farklı meslek mensupları üzerinden karşılaştırma yaparak taleplerini dile getirmeleri Devlet gelenekleri ile uyuşmamaktadır.

 

Bilindiği üzere, Türk kamu yönetiminde yeni bir dönem açan önemli bir düzenleme olarak 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kariyer meslek grupları hak ettiği konuma ulaşarak, o güne dek pek çok kurumda fiilen yaşanan bir gerçeklik liyakata dayalı hukuki bir zemine oturtulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın iradesiyle yürürlüğe konulan 666 sayılı KHK, kariyer mesleklerin özlük haklarını yeniden tespit etmekten ziyade, bürokratik oligarşiyi engelleme, kamu yönetimini etkin ve verimli bir yapıya dönüştürme gayesiyle kariyer meslek mensuplarını istihdam etme anlayışına dayanmaktadır.

 

Böylelikle, uzman, müfettiş, denetçi ayrımı yapılmaksızın kariyer meslekler bir bütün olarak değerlendirilerek kamunun nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi, bu yolla kamu hizmetlerinde standartların yükseltilmesi sağlanmıştır.

 

Bu düzenlemenin sonucu olarak da hem söz konusu meslek grupları arasında tamamen konjonktürel sebeplere dayalı olarak ortaya çıkmış olan özlük hakları farklılıkları ortadan kaldırılmış hem de kariyer meslek mensubu nitelikli gençler için özlük hakları farklılığı kurum değişikliği için bir tercih sebebi olmaktan çıkarılarak kurumsal hafızanın korunması sağlanmıştır.

 

Geldiğimiz noktada üzülerek görmekteyiz ki günümüzde sanal/duygusal hiyerarşiler yaratmak niyeti ve/veya nostaljik imtiyaz beklentileri ile hareket edilmektedir. Bu yaklaşım kariyer meslek mensuplarına hiçbir fayda sağlamayacağı gibi, etkin ve verimli bir kamu yönetimine de zarar verecektir.

 

Şüphesiz ki Türk kamu yönetimi, yenilik ve değişimlere ayak uydurmalıdır. Bu çerçevede, Devletimizin âli menfaatleri göz önüne alınarak kamu yönetimimize ilişkin ihtiyaç ve değişimler söz konusu olduğunda 666 sayılı KHK ile getirilen sistem hedef alınmamalı, bilakis temel alınmalıdır.

 

Saygılarımızla arz olunur.

 

4.10.2022

İkincil Mevzuat
Dolar : 18.6072 TL | 18.6818 TL
Euro : 19.5627 TL | 19.6411 TL
Çarşı Cad. Narin Sok. No: 2/A Yenimahalle/ANKARA - Tel: (0312) 415 33 73 - E-posta: info@dguder.org