ÜYE GİRİŞİ

Sevk İrsaliyesi ve Taşıma İrsaliyesi Hangi Durumda Düzenlenir

Sevk İrsaliyesi ve Taşıma İrsaliyesi Hangi Durumda Düzenlenir-Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayın Kurulu

Ticari hayatta mükellefler gerek müşterilerine gerekse kendi şubelerine mal sevkiyatı yapmaktadır. Bu anlamda mal sevkiyatı açısından sevk irsaliyesi ve taşıma irsaliyesinin hangi durumlarda ve nasıl düzenleneceği önem teşkil etmektedir. Bu yazımızda söz konusu irsaliyelerin ne zaman ve nasıl düzenleneceği konusunu inceleyeceğiz.

 


213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 230/5. Maddesinde faturada bulunması gereken bilgiler sayılmış olup satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarasının ( Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması ve taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.) bulunmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir.

 


Ancak nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi bulundurulmasına gerek yoktur.

 


VUK 240/A maddesinde de; Taşıma irsaliyesinin kimler tarafından ve nasıl düzenleneceği açıklanmış olup ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için, malın cinsi, miktarı, kimin tarafından tevdi edildiği, nereye ve kime gönderildiği ile alınan nakliye ücret tutarı bilgileriyle sürücünün ad ve soyadı, aracın plaka numarasını içeren ve seri-sıra numarası dahilinde teselsül eden bir taşıma irsaliyesi kullanmak zorunda oldukları belirtilmiştir. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan kişi tarafından saklanır.

 


Sonuç olarak; mal sevkiyatı yapan veya yaptıran alıcı veya satıcıların sevk irsaliyesi, ücret karşılığında eşya nakledenlerin ise taşıma irsaliyesi düzenlemeleri gerekmektedir. Sevk irsaliyesi mal hareketinin izlenmesi amacıyla düzenlendiği için malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı durumlarda taşınan ve taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması zorunludur.

Makale Resimleri


İkincil Mevzuat
Dolar : 18.6072 TL | 18.6818 TL
Euro : 19.5627 TL | 19.6411 TL
Çarşı Cad. Narin Sok. No: 2/A Yenimahalle/ANKARA - Tel: (0312) 415 33 73 - E-posta: info@dguder.org